دستگاههای تعمیر شده و آماده تحویل

0
دستگاههای تعمیر شده و آماده تحویل
ردیف  شماره رسید                   نام مشتری                    نام محصول            تاریخ تحویل به نمایندگی            تاریخ تعمیر    دستگاه   
           
  12642 آقای       گودرزی     دردست تعمیر
  12641 آقای      حمیدی   99/08/07 99/08/15
  12640 آقای     حسینی   99/08/07 دردست تعمیر
  12639 آقای     بوربور پرینتر سوزنی 99/08/12 99/08/14
  12638 آقای     نوروزی   99/08/11 دردست تعمیر
  12637 آقای     معید   99/08/07 99/08/15
  12636 آقای     سلامی   99/08/07 99/08/15
  12635 آقای     حقیقی   99/08/30 99/08/07
  12634 آقای     حیدری   99/08/07 دردست تعمیر
  12633 آقای     میرزایی   99/08/07 99/08/14
  12632 آقای     کبودیان   99/08/06 99/08/14
  12631 آقای     دارایی    99/08/05 دردست تعمیر
  12630 آقای     شیرازی    99/07/30 99/07/07
  12629 آقای     رشیدی   99/07/30 99/07/07
  12628 آقای    ذوالفقاری   99/07/30 99/07/07
  12627 آقای    صالحی   99/07/30 99/07/07
        99/07/30  
        99/07/30  
  12622 آقای    طاهری   99/07/27 دردست تعمیر
           
           
           
           
           
  12616 آقای            
  12615 خانم     وزیری      لپ تاب 99/06/26 99/06/28
  12614 خانم      افشار   99/06/23 99/07/01
  12613 آقای     ناصری  لپ تاب 99/06/23 99/06/30
  12612 آقای     سلیمان زاده   99/06/22 99/06/30
  12611 آقای      اکبرزاده   99/06/19 99/07/01
  12610 آقای      نواده   99/06/18 99/06/28
  12609 آقای     نعیمی   99/06/18 99/06/28
  12608 آقای        قاسمی     لپ تاب 99/06/16 99/06/25
  12607 آقای      فتحی   99/06/16 99/06/25
  12606 آقای     فتحی   99/06/16 99/06/25
  12605 آقای      سهرابی   99/06/12 99/06/20
  12604 آقای      سهیلی   99/06/12 99/06/19
  12603 اقای    سعیدی   99/06/12 99/06/18
  12602 اقای    زاده نوری   99/06/11 99/06/13
  12601 آقای      قاسمی مانیتور 99/06/10 99/06/13
  12600 آقای      قاسمی مانیتور 99/06/10 99/06/13
  12599 آقای      قاسمی مانیتور 99/06/10 99/06/13
  12598 آقای      قاسمی لپ تاب 99/06/10 99/06/13
  12597     99/06/10 99/06/13
  12596        
  12595        
  12594        
  12593        
  12592        
  12591 اقای    حمیدی   99/05/25 99/06/07
  12590        
  12589        
  12588        
  12587        
  12586 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12585 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12584 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12583 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12582 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12581 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12580 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12579 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12578 اقای    آقابراری   99/4/25 99/5/12
  12577        
  12576 آقای      محسنی   99/5/13 99/5/19
  12575 آقای      محفوظیان   99/5/12 99/5/19
  12574        
  12573 آقای     بدری   99/05/01 99/05/05
  12572 آقای   خیری (بناب)   99/05/01 99/05/09
  12565 اقای     نوروزخان   99/05/05 99/05/15
  12564 اقای    مولایی   99/05/05 99/05/08
  12560 اقای    آقابراری     دردست تعمیر
  12559 اقای    آقابراری     دردست تعمیر
  12558 اقای    آقابراری     دردست تعمیر
  12557 اقای    آقابراری     دردست تعمیر
  12556       دردست تعمیر
  12555       دردست تعمیر
  12554 شرکت سپرسنگ کیس کامپیوتر   99/5/2
  12553 اقای    میلانی   99/04/31 99/05/05
  12552        
  12551 اقای    تیموری   99/5/2 99/5/2
  12550        
64 12549        
63 12548        
62 12547        
61 12546        
60 12545        
59 12544        
58 12543        
57 12542 آقای  موید   99/4/24 99/4/26
56 12541 بانک سینا پرینتر سوزنی 99/04/22 99/04/24
55          
54 12539 آقای شمس الدین   99/04/23 99/04/27
53 12538 اقای   افشار   99/4/21 99/4/24
52 12537        
51 12536 آقای اسفندیاری   99/04/20 99/04/25
50 12535 آقای حیدری (اصفهان)   99/04/20 99/04/25
49 12534 قای حیدری (اصفهان)   99/04/20 99/04/25
48 12533 آقای اعجازی   99/04/20 99/04/25
47 12532 آقای پورعلی   99/04/20 99/04/23
46          
45          
44          
43          
42          
41          
40 12523 آقای اسماعیلی (قم)   99/4/11 99/4/18
39 12522 آقای اسماعیلی (قم)   99/4/11 99/4/18
38 12521 آقای اسماعیلی (قم)   99/4/11 99/4/18
37 12520        
36 12519        
35 12518 اقای درویش   99/4/11 99/4/17
34 12517 آقای اسماعیلی (قم)   99/4/11 99/4/18
33 12516 آقای فتحی (کرج)   99/4/09 99/4/18
32 12515        
31 12514        
30 12513        
29 12512        
28 12511 آقای ولی زاده   99/4/5 99/4/12
27 12510        
26 12509        
25 12508 آقای طاهرودی   99/04/02 99/4/8
24 12507 آقای فتحی (کرج)   99/4/2 99/4/8
23 12506        
22 12505        
21 12504 اقای حسین حسنی   99/3/31 99/4/12
20 12503 اقای شهریاری   99/4/14 99/4/15
19 12502        
18 12501 آقای علیرضا قربانیان   99/3/24 99/4/1
17          
16          
15          
14          
13          
12          
11          
10          
9          
8          
7          
6          
5          
4          
3          
2          
1 12